تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی

settingFaEn
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دوشنبه 24 مرداد 1401


حسین کمالی دهقان
              سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری کرج        
    
.