تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی

settingFaEn
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
یکشنبه 12 اردیبهشت 1395

 
محمود دادگو
شروع72/4/6
خاتمه76/2/3

 
  هادی الماسی
شروع 76/2/3
خاتمه 77/7/11

عباس روشن اردکانی
شروع 77/7/11
خاتمه 79/12/7
مجید حاج غلام سریزدی
شروع 80/7/16
خاتمه 82/5/16

علی ترکاشوند
شروع 82/6/15
خاتمه86/2/12 

سید مهدی مقدسی
شروع 86/4/24
خاتمه 88/2/23


سید علی آقازاده
شروع 88/2/23
خاتمه 92/7/10


علی ترکاشوند
شروع 92/7/10
خاتمه 96/7/3


دکتر اصغر نصیری
شروع 96/7/3
خاتمه 97/1/27

دکتر علی اصغر کمالی زاده
شروع 97/8/7
خاتمه 1400/5/14
 
.