تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی

settingFaEn

اخبار

مشاهده آرشیو اخبار

گزارش تصویری

مشاهده آرشیو اخبار
جمعیت کرج
جمعیت کرج:
1،363،034
نفر
مساحت کرج
مساحت کرج:
13،097
هکتار
بافت فرسوده
بافت فرسوده:
728
هکتار
مساحت فضای سبزشهری
مساحت فضای سبزشهری:
25،078،627
متر مربع

منوچهر غفاری
سرپرست شهرداری کرج

خدمات الکترونیک پرکاربرد

اطلاعات

.